Αξιοποιήστε τις υπηρεσίες μας

Διαχείριση Περιεχομένου

Ολοκληρωμένο Ασφαλές Σύστημα Διαχείρισης Alfresco

Περισσότερα

Εγκατάσταση Server

Εγκατάσταση - Παραμετροποίηση File/Printer/Email/Fax/VOIP server

Περισσότερα

Μελέτη & Λύσεις Γραφείου

Μετάβαση από την υφιστάμενη κατάσταση σε ανοιχτό λογισμικό.

Περισσότερα

Το FOSS Office είναι ένα δίκτυο συνεργατών

με σκοπό την προώθηση του ανοιχτού λογισμικού σε δημόσιους και μη κυβερνητικούς οργανισμούς και σε επιχειρήσεις.

Αποτελείται από επιστήμονες με πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση σε λύσεις ανοιχτού λογισμικού, ως επί το πλείστον για περιβάλλοντα γραφείου, όπου είναι απαραίτητη η αποδοτική και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων.

Διαβάστε περισσότερα για το δίκτυο FOSS Office

We use RedmineUP plugins