Εξερευνώντας την ανοιχτή ανάπτυξη

Διεθνής συνεργασία*

ένα άρθρο γραμμένο συνεργατικά**

Μετάφραση: Βασίλης Χρυσός

Open development

Photo by BromfordGroup CC BY-SA-2.0

“Ανοιχτή πρόσβαση”, “ανοιχτή γνώση” και “ανοιχτά δεδομένα”: αυτές οι φράσεις γίνονται όλο και πιο κοινές στον κόσμο της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Συνιστούν, ωστόσο, όλα αυτά μαζί κάτι που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε “ανοιχτή ανάπτυξη”; Ή μήπως η ανοιχτή ανάπτυξη είναι κάτι περισσότερο;

Το άρθρο αυτό αντλεί συμπεράσματα από μια άτυπη επισκόπηση, η οποία υλοποιήθηκε μέσω διαδικτυακών συζητήσεων πριν από το Open Knowledge Festival του 2012 (σ.τ.μ. αναφέρεται στο OK Festival που πραγματοποιήθηκε το 2012 στη Φινλανδία), καθώς και από συνεντεύξεις κατά τη διάρκειά του, ζητώντας από μια γκάμα ανθρώπων να απαντήσουν στην ερώτηση “Τι σημαίνει για εσένα ανοιχτή ανάπτυξη;”

Ορίζοντας την ανάπτυξη

“Για μένα, ανοιχτή ανάπτυξη σημαίνει μια διαφορετική στάση απέναντι στην παγκόσμια ‘ανάπτυξη’. Σημαίνει ότι η ανάπτυξη συμβαίνει παντού, όλη την ώρα, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και ότι είμαστε ΟΛΟΙ συνένοχοι στη συνεχιζόμενη εξέλιξή της”, λέει η Katherine Reilly, βοηθός καθηγητή στη Σχολή Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Simon Fraser.

Η διεθνής ανάπτυξη είναι από μόνη της μια αμφισβητούμενη έννοια, με μεγάλη ιστορία “νέων ιδεών” που υπόσχονται να μεταμορφώσουν την αναπτυξιακή διαδικασία. Για πολλούς ανθρώπους η διεθνής ανάπτυξη σημαίνει στην ουσία βοήθεια, η οποία ρέει από τις πλούσιες Βόρειες χώρες προς τα φτωχότερα Νότια έθνη. Ωστόσο, παρόλο που η βοήθεια παραμένει ένα σημαντικό τμήμα του αναπτυξιακού τοπίου, με πάνω από $130 δισ. να ξοδεύονται ετησίως από τις χώρες του ΟΟΣΑ, η ιδέα της ανάπτυξης μόνο ως μεταφορά πόρων από το Βορρά προς το Νότο είναι μια από αυτές τις ξεπερασμένες αντιλήψεις του κόσμου, τις οποίες προσπαθούν να διαλύσουν οι απεικονίσεις του Hans Rosling***.

Το άρθρο της Wikipedia για τη Διεθνή Ανάπτυξη εξηγεί ότι την απασχολεί η “καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ανθρώπους” και “επομένως ασχολείται με τη διεθνή βοήθεια, τη διακυβέρνηση, την περίθαλψη, την εκπαίδευση, τη μείωση της φτώχειας, την ισότητα των φύλων, την ετοιμότητα για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, τις υποδομές, την οικονομία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και θέματα που σχετίζονται με τα παραπάνω. Δουλεύοντας με αυτή την ευρεία αντίληψη περί ανάπτυξης μπορούμε να δούμε ότι τα άτομα και οι οργανισμοί που ασχολούνται με στο χώρο δεν προέρχονται απλά από κάποια “αναπτυξιακά πρακτορεία” και ότι οι προκλήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη είναι σημαντικές και απαιτούν πολύπλευρη δράση και συνεργασία. Ακόμα και ελλείψει ενός καθολικού ορισμού σχετικά με το τι είναι η διεθνής ανάπτυξη, μπορούμε, ωστόσο, να εξερευνήσουμε τη δυναμική που έχει η έννοια της ανοιχτότητας σε αυτό το πεδίο, αναγνωρίζοντας από τη μία ευκαιρίες μάθησης μέσω της ανοιχτής γνώσης για την ανάπτυξη και από την άλλη αντλώντας μάθηση από την ανάπτυξη για το πεδίο της ανοιχτής γνώσης.

Ανοιχτές τεχνολογίες: εργαλεία και πρότυπα

Σε πρώτη ανάγνωση η ανοιχτή ανάπτυξη μπορεί να φαίνεται ότι αφορά στην εφαρμογή ανοιχτών τεχνολογιών και δεδομένων στο πεδίο της ανάπτυξης. Στο κάτω κάτω, μερικές από τις σημαντικές πρωτοβουλίες στο πεδίο αυτό, όπως η πρωτοβουλία για Διαφάνεια στη Διεθνή Βοήθεια, η οποία εφαρμόζει ανοιχτά δεδομένα στη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας, και το Αποθετήριο ανοιχτών δεδομένων της Διεθνούς Τράπεζας έχουν ξοδέψει πολλή ενέργεια για τη δημιουργία αποθετηρίων ανοιχτών δεδομένων και πλατφορμών ανοιχτής τεχνολογίας. Ωστόσο, υπάρχει συναίνεση στο ότι η ανοιχτή ανάπτυξη είναι κάτι περισσότερο από απλή τεχνολογία. Το 2005 το Bellanet, ένα έργο του Καναδικού Κέντρου Έρευνας για τη Διεθνή Ανάπτυξη (IDRC), ξεκίνησε να δουλεύει πάνω στην ανοιχτή ανάπτυξη σε ένα πλαίσιο ενός “ολοκληρωμένου πακέτου”, που περιελάμβανε “ανοιχτά πρότυπα, πηγαίο κώδικα και ανοιχτό περιεχόμενο… το οποίο δεν παρέχει μόνο ευκαιρίες για λειτουργία με ανοικτό τρόπο, αλλά επίσης προωθεί τα ιδεώδη της κοινής ιδιοκτησίας και της συνεργατικής ανάπτυξης για το συλλογικό όφελος όλων”, λέει ο Michael Roberts της Acclar.org (Bellanet-2005 πρόγραμμα ‘Open Development’).

Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι η ανοιχτή ανάπτυξη υποβαθμίζει τη σημασία του πηγαίου κώδικα ή των ανοιχτών δεδομένων. Τα παραδείγματα συνεργασίας και κοινής χρήσης που συναντιώνται στα κινήματα του πηγαίου κώδικα και της ανοιχτής γνώσης έχουν γίνει πηγή έμπνευσης για πολλές ιδέες στην ανοιχτή ανάπτυξη. Και σε πολλές περιπτώσεις οι ανοιχτές τεχνολογίες και η ανοιχτή πληροφορία μπορούν να παίξουν θεμελιώδη ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία: απαραίτητες, αλλά όχι ικανές συνθήκες: “για να υπάρξει ανοιχτή ανάπτυξη χρειάζεσαι πληροφορία, χρειάζεσαι ανοιχτά δεδομένα – αλλά τα ανοιχτά δεδομένα δεν ισοδυναμούν με ανοιχτή ανάπτυξη”, λέει ο Craig Fagan, συντονιστής πολιτικής στο ίδρυμα Transparency International.

Για πολλούς υποστηρικτές της ανοικτής ανάπτυξης οι ανοικτές τεχνολογίες δεν συνιστούν απλά φθηνότερα ή πιο ευέλικτα εργαλεία, αλλά ενεργοποιούν νέους τρόπους δουλειάς. Το σημαντικό είναι ότι όταν δουλεύεις σε ένα κόσμο όπου η τεχνολογία δεν είναι δίκαια κατανεμημένη, αυτοί οι νέοι τρόποι δουλειάς μπορούν να είναι διαθέσιμοι, ακόμα και όταν δεν είναι διαθέσιμη η τεχνολογία. Όπως μας εξηγεί η Linda Raftree του Plan International: “οι εργαζόμενοι και οι οργανισμοί που ασχολούνται με την ανάπτυξη έχουν να μάθουν από τις οριζόντιες και δικτυωμένες δομές και από άλλες συμπεριφορές και πρακτικές του “ανοιχτού” κινήματος… οι δομές, οι οποίες είναι εγγενείς στο web, και η κοινή χρήση πληροφορίας μέσω του διαδικτύου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ‘εκτός διαδικτύου’ και να αντιμετωπιστούν ως λιγότερο ιεραρχικά και περισσότερο οριζόντια μοντέλα υποβοήθησης της ‘ανάπτυξης’ – ανοιχτά σε μια μεγάλη γκάμα τοπικών συμμετεχόντων”. Η επιθυμία για λιγότερες από πάνω-προς-τα-κάτω, περισσότερες από τη βάση-προς-τα-πάνω και περισσότερες ομότιμες διαδικασίες στην ανάπτυξη δεν προέκυψαν με το διαδίκτυο ή από ανοιχτές ιδέες. Η δουλειά στη συμμετοχική ανάπτυξη έχει μεγάλη ιστορία και όσοι δουλεύουν στον τομέα της ανοιχτής ανάπτυξης έχουν να μάθουν από φιλοσοφίες όπως εκείνη των Paolo Freire, Robert Chambers και άλλων, οι οποίοι έχουν παρελθόν στη συνεργατική εργασία. Η ανοιχτή ανάπτυξη μπορεί να δημιουργήσει νέα διορατικότητα και νέα ενέργεια στο ταξίδι και να ενσωματώσει νέα εργαλεία και ιδέες καθ’ οδόν.

Ο Ian Thorpe, εργαζόμενος στο UN Aid, διαχειριστής γνώσης και blogger το εκφράζει ως εξής: “Η ανοιχτότητα στην ανάπτυξη έχει να κάνει περισσότερο με το ταξίδι, παρά με τον προορισμό: νέες τεχνολογίες και μετατοπίσεις στις δομές εξουσίας θα μετατρέψουν -ελπίζω- την ανάπτυξη σε πιο ανοιχτή -αλλά πιθανότατα δε θα υπάρξει ποτέ η στιγμή που θα μπορούμε να πούμε ότι είναι τελείως ανοιχτή και δεν υπάρχει άλλη δουλειά να γίνει”.

Ανοιχτή πληροφορία και γνώση

“Η ανοιχτή ανάπτυξη σημαίνει την απομάκρυνση των περιορισμών από την πρόσβαση της κοινωνίας σε ζωτικές πληροφορίες”, λέει ο Francis Fuller Bbosa, Στατιστικολόγος στο Development Research and Training της Ουγκάντας. Η πρόσβαση στις πληροφορίες και στη γνώση ήταν ένα θέμα-κλειδί στην έρευνά μας σχετικά με τις απόψεις για την ανοιχτή ανάπτυξη. Σχετικά με αυτό υπάρχουν δύο πλευρές: πληροφορία και γνώση σχετικά με την ανάπτυξη και πληροφορία και γνώση για την ανάπτυξη.

Η Anna Härri, εκπαιδευόμενη στο Pro Ethical Trade Finland εξήγησε ότι “για μένα η ανοιχτή ανάπτυξη αφορά στην ανοιχτή πληροφόρηση των μαζών για τις προσπάθειες της αναπτυξιακής κοινότητας να εξαλείψει την παγκόσμια φτώχεια, αυξάνοντας, ως εκ τούτου, τις δωρεές και την υποστήριξη για την αναπτυξιακή βοήθεια”. Αυτού του είδους η ανοιχτότητα περιλαμβάνει δεδομένα όχι μόνο σχετικά με το σκοπό για τον οποίο έχουν ξοδευτεί τα χρήματα, αλλά επίσης πληροφορίες για τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η Ruth del Campo, διευθύντρια του Open Aid Register, εξηγεί ότι αυτό μπορεί να παρουσιάζει προκλήσεις, απαιτώντας από τους δωρητές και τους υπόλοιπους της αναπτυξιακής κοινότητας να είναι ειλικρινείς όταν παρουσιάζουν τη συνολική εικόνα. Για τη Ruth το να είσαι ανοιχτός με τις πληροφορίες για την ανάπτυξη περιλαμβάνει επίσης “το να είσαι σε θέση να παρουσιάσεις όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα και να παραδέχεσαι ότι κάποια από αυτά ενδέχεται να αποτύχουν, ακόμα και όταν αυτό δεν είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα”. Ο συνδυασμός της ανοιχτότητας σχετικά με τους περιορισμούς συγκεκριμένων προγραμμάτων με τις ανοιχτές πληροφορίες για το ποιος κάνει τι μπορεί να υποστηρίξει τη συνεργασία πέραν των ορίων. Η Ruth συνεχίζει λέγοντας ότι με την ανοιχτή ανάπτυξη θα πρέπει να “είμαστε σε θέση να βλέπουμε ποιος δουλεύει σε μια συγκεκριμένη ζώνη, ανεξαρτήτως του σε ποια οργάνωση ανήκει”. Ισορροπώντας τις απαιτήσεις και τα οργανωτικά κίνητρα της ανοιχτότητας για την υποστήριξη της ανάπτυξης, την ανοιχτότητα στην απόδοση ευθυνών και την ανοιχτότητα για τη μάθηση και τη συνεργασία μπορεί να μην είναι πάντα εύκολο, αλλά, όπως έγραψε σε κάποιο tweet ο Philip Thigo του Social Development Network (SODNET) “Η ανοιχτή ανάπτυξη δεν έχει να κάνει με το να λες την αλήθεια απέναντι στην εξουσία, αλλά με το να καθιστάς την εξουσία φιλαλήθη και ισχυρή την αλήθεια! Ορίστε, λοιπόν, μια σκέψη #okfest #opendev”.

Όταν η συζήτηση περιέρχεται στο θέμα της ανοιχτής γνώσης, όχι μόνο σχετικά με την ανάπτυξη, αλλά για την ανάπτυξη, τότε κάποιοι είναι ξεκάθαροι: “προσωπικά, για μένα, η ανοιχτή γνώση σημαίνει όχι εμπόδια, όχι περιορισμοί, όχι όρια, όχι πνευματικά δικαιώματα”, όπως λέει ο Franics Fuller Bbosa, του Development Research and Training της Ουγκάντα. Πολλή γνώση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη είναι προσβάσιμη μόνο αν έχεις λογαριασμό σε ένα υπολογιστή πανεπιστημίου, μέσω του οποίου θα μπορούσες να βρεις τα κατάλληλα επιστημονικά περιοδικά, ή αν μπορείς να πληρώνεις για τις άδειες χρήσης. Καθώς η ανάπτυξη εκδόσεων ανοιχτής πρόσβασης, ανοιχτών δεδομένων και πολιτικών ανοιχτής πρόσβασης αρχίζουν να μετατοπίζονται, από ιδρύματα όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, από το εξ ορισμού κλειστό στο εξ ορισμού ανοιχτό, μένει ακόμα αρκετός δρόμος να διανυθεί για να εξασφαλιστεί διαθεσιμότητα της γνώσης που θα μπορούσε να υποστηρίξει την ανάπτυξη. Η Janet Maranga του Ufahamu δίνει έμφαση σε αυτό: “για μένα ανοιχτή ανάπτυξη σημαίνει ότι η γνώση και όλα όσα συμβάλλουν στη δημιουργία της θα καταστούν ανοιχτά, χωρίς περιορισμούς, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κοινού και από όλους”. Η πραγματικά ανοιχτή πρόσβαση στην έρευνα μπορεί να εμπλέκει περισσότερα στοιχεία από μόνο την τιμή ή την άδεια χρήσης ενός άρθρου, αλλά μπορεί επίσης να απαιτεί προσοχή στο πως η χρήση των τεχνικών όρων και των μορφών του κειμένου μπορούν να περιορίσουν το ποιος αποκτά αληθινή, αποτελεσματική πρόσβαση στη γνώση.

Αναζητώντας την ανοιχτή γνώση για την ανάπτυξη πολλοί επαγγελματίες δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι, ενώ μπορεί να αναζητούμε καθολική πρόσβαση στην πληροφορία, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι πρόσβασης στη γνώση καθώς και πολλαπλές γνώσεις που πρέπει να περιληφθούν και να μεταδοθούν ανοιχτά στον κόσμο. Η Janet Gunter, σύμβουλος, μπλόγκερ και ακτιβίστρια, δηλώνει ότι “ανοιχτή ανάπτυξη σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους και το στοίχημα είναι πολύ διαφορετικό στην κάθε περίπτωση. Το να αποκτήσεις πρόσβαση στην πληροφορία στην επαρχία της Αφρικής απέχει παρασάγκας από τον παγκόσμιο βορρά, όπου μπορεί να μιλάμε για ομάδες δεδομένων σχετικά με την υγεία ή τη διαφάνεια σχετικά με τη διεθνή βοήθεια. Η πληροφορία είναι περισσότερα πράματα από τα απλά δεδομένα, προκύπτει από κοινωνικές διαδικασίες. Η σχετική και χρήσιμη πληροφορία συχνά συναντάται με τη μορφή εξιστόρησης ή ως μεταφορά.” Πάνω σε αυτό το σημείο σχολιάζει ο Ewen Le Borgne, ειδικός στη διαμοίραση γνώσης και στην επικοινωνία, στο International Livestock Research Institute της Αιθιοπίας, τονίζοντας ότι η ανοιχτή γνώση πρέπει να “αναδεικνύει τις πολλαπλές γνώσεις που αφορούν στις πρωτοβουλίες μικρο- ή μακρο-ανάπτυξης”. Η γνώση δεν είναι κατι στατικό, που αιχμαλωτίζεται άπαξ σε ένα έγγραφο ή ένα site, αλλά κατασκευάζεται συνεχώς, διαμοιράζεται, αναδιαμορφώνεται και μεταδίδεται με πολλούς τρόπους -μέσω ήχου, βίντεο και γραφής- και δια μέσου στατιστικών και ιστοριών. Η ανοιχτότητα της γνώσης δε θα πρέπει να αφορά μόνο στη διαμοίραση πληροφορίας που παράγεται από εκείνους που έχουν τους πόρους και την εξουσία, αλλά και στη συνεχή δουλειά για το άνοιγμα των ίδιων των διαδικασιών που παράγουν τη γνώση αυτή.

Συμμετοχή, Ελευθερία και Συν-Δημιουργία

“Νομίζω ότι η ανοιχτή ανάπτυξη δεν είναι μόνο μια διαδικασία μετάδοσης πληροφοριών στους ανθρώπους, αλλά επίσης μια διαδικασία που οδηγεί στο άνοιγμα της πληροφορίας για τη συμμετοχή στις αποφάσεις, για τη διεξαγωγή συζητήσεων και την ανταλλαγή επιχειρημάτων. Υπό αυτή την έννοια αφορά στη συμμετοχή.” λέει ο Creg Fagan, ανώτερος συντονιστής πολιτικής στο Transparency International.

Τα σχόλια του Creg αναπαρήχθηκαν από πολλούς συμμετέχοντες της ροής για την ανοιχτή ανάπτυξη στο Open Knowledge Festival. Ο Tony Roberts, συνιδρυτής και Διευθυντής του Web-Gathering δηλώνει πως “για εμένα η ανοιχτή ανάπτυξη έχει να κάνει με το άνοιγμα της ανάπτυξης σε φωνές που υπό κανονικές συνθήκες δεν ακούγονται” και η Ineke Buskens του GRACE Project περιγράφει ένα όραμα στο οποίο “η ανοιχτή ανάπτυξη αφορά σε ανθρώπους που συν-δημιουργούν, με δικά τους σχέδια, τους χώρους, τους τρόπους και τα μέσα, τα οποία θα εξελίξουν την ανθρωπότητα, ώστε να απολαμβάνει περισσότερο τη ζωή, την ελευθερία και την ευτυχία, μέσω της συνδετικής ισχύος των ΤΠΕ”. Τα οράματα αυτά συνδυάζουν την εστίαση στην ενδυνάμωση τόσο του ατόμου, όσο και της συλλογικότητας. Ο Peter Ballantyne, επίσης από την ομάδα διαχείρισης γνώσης του International Livestock Research Institue στην Αιθιοπία κάνει έκκληση το “ανοιχτό” να θεωρείται “η εξ ορισμού κατάσταση σε επίπεδο ατόμων και ιδρυμάτων για τη ‘διαμοίραση’ και την ‘ενεργό συμμετοχή'”.

Λίγοι είναι εκείνοι που υποτιμούν την πολιτιστική αλλαγή που συνεπάγονται όλα αυτά και, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι ιδέες της συμμετοχικής ανάπτυξης έχουν συζητηθεί εδώ και καιρό και σπάνια καταλήγουν σε μια ολοκληρωμένη μορφή. Ωστόσο, η ανοιχτή ανάπτυξη μπορεί να συνεισφέρει περισσότερο από το απλό άθροισμα των επιμέρους συστατικών της στη διάρρηξη των οργανωτικών φραγμών μέσω της ανοιχτής πρόσβασης και πληροφορίας, των ανοιχτών δεδομένων και τεχνολογιών -προσαυξάνοντας με μια γνήσια δέσμευση στην πολιτιστική αλλαγή. Παραθέτοντας ξανά κάτι που είπε ο Tony Roberts: “ανοιχτή ανάπτυξη σημαίνει ενεργοποίηση των προβλεπόμενων ‘αποδεκτών’ της ανάπτυξης (αντί των τεχνοκρατών), ώστε να είναι εκείνοι οι συγγραφείς, αρχιτέκτονες και οι τεχνίτες οποιασδήποτε αναπτυξιακής δραστηριότητας”.

Η έμφαση στην κοινή χρήση, τη συνεργασία και τη συν-δημιουργία στην καρδιά της ανοιχτής ανάπτυξης τονίζει τις ιδιαίτερες μορφές ελευθερίας, τις οποίες επιδιώκει η ανοιχτή ανάπτυξη. Η ανοιχτότητα της δραστηριότητας αυτής είναι κάτι διαφορετικό από την ανοιχτότητα των ανοιχτών αγορών. Όπως το τοποθετεί και ο Matthew Smith του IDRC, αναφερόμενος στις ιδέες του Yochai Bencler: “για μένα ανοιχτή ανάπτυξη σημαίνει εκμετάλλευση της δύναμης της κοινής χρήσης και της συνεργασίας απέναντι στην αποθησαύριση και τον ανταγωνισμό, για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος”. Ένας ανοιχτός χώρος, ο οποίος είναι υποστηρικτικός στην ανάπτυξη, δεν είναι ένας χώρος άνευ κανόνων, δομών και υποστήριξης, αλλά χώρος στον οποίο οι κανόνες, οι δομές και η υποστήριξη που παρέχονται προσανατολίζονται προς την ενεργοποίηση και ενίσχυση της συνεργασίας, της συν-λειτουργίας και της κοινής χρήσης, αξιοποιώντας την ανθρώπινη ικανότητα για ανιδιοτελή δράση για το κοινό καλό.

Συμπεράσματα

Η διάρθρωση της ανοιχτής ανάπτυξης δημιουργεί προκλήσεις τόσο για τη διεθνή αναπτυξιακή κοινότητα, όσο και για την κοινότητα της ανοιχτής γνώσης. Για τους εμπλεκόμενους στη διεθνή ανάπτυξη σημαίνει μεγαλύτερη δέσμευση στην ανοιχτότητα, τη συνεργασία και την κοινή χρήση. Αυτό δεν αφορά μόνο στην εκμετάλλευση της δύναμης των ανοιχτών τεχνολογιών, προκειμένου να γίνει η ίδια δουλειά πιο αποτελεσματικά, αλλά επίσης στην εναγκάλιση της ανοιχτότητας ως τμήματος της μετατόπισης της ισορροπίας ισχύος προς την πλευρά των περιθωριοποιημένων, εξασφαλίζοντας ότι οι αναπτυξιακές δραστηριότητες είναι το αποτέλεσμα της συν-δημιουργίας και όχι κάτι που έχει επιβληθεί εξωτερικά. Και όσον αφορά στους ακτιβιστές και στους αρχιτέκτονες της ανοιχτής γνώσης, η αναγνώριση της παγκόσμιας ανισότητας εφιστά την προσοχή στο ποιοι είναι εκείνοι που ενδυναμώνονται από τη χρήση τεχνολογιών ανοιχτής προέλευσης, από τα ανοιχτά δεδομένα ή το ανοιχτό υλικό, καθώς και στην ανάγκη να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ευκαιρίες που φέρνει η ανοιχτότητα δεν προσφέρονται μόνο στους λίγους μορφωμένους και οικονομικά ασφαλείς, αλλά ότι η ικανότητα να συνεισφέρει και να ωφεληθεί κάποιος από το βασίλειο της ανοιχτής γνώσης προσφέρεται στην πλειοψηφία. Συνειδητοποιούμε, έτσι, ότι η ανοιχτή ανάπτυξη απαιτεί επαγρύπνηση, προκειμένου το κίνημα της ανοιχτότητας να παραμείνει πιστό σε αυτή την υποκείμενη πρόθεση της ανοιχτότητας και να διατηρήσει την υπόσχεση και τις αξίες της σε συνάφεια με την πραγματικότητα.

————————————————
* Το πρωτότυπο κείμενο τιτλοφορείται: “Exploring open development / collaboratively authored piece” και δημοσιεύτηκε στο The open book, Reaktio #3, The Open Knowledge Foundation, 2013.

** Αυτό το άρθρο είναι μια συνεργατική προσπάθεια και σύνθεση, δημιουργήθηκε με τη συμβολή όλων των ανθρώπων που αναφέρονται παραπάνω και οργανώθηκε από τους: Duncan Edwards (@duncan_ids), Linda Ratfree (@meowtree), Mika Välitalo (@vatamik), Pernilla Näsfors (@pernillan), Sarah Johns (@geogrr), Claudia Schwegmann (@openAidGermany), και Matthew Smith (@openICT4D), υπό την επιμέλεια του Tim Davis (@timdavis). Η ομάδα εργασίας Open Development του Open Knowledge Foundation λειτουργεί ως χώρος σόπου μοιράζονται ιδέες, ενημερώσεις και συζητήσεις σχετικά με την ανοιχτή ανάπτυξη.

*** σ.τ.μ. Ο Hans Rosling είναι συνιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Gapminder στη Σουηδία, από το οποίο προήλθε το λογισμικό απεικόνισης Trendalyzer που αγόρασε η Google το 2007. Παράδειγμα της δουλειάς του Hans Rosling σχετικά με την απομυθοποίηση του λεγόμενου “αναπτυσσόμενου κόσμου” μπορείτε να δείτε στην εντυπωσιακή του παρουσίαση στο TEDx: http://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html

Tagged with:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*