Πολιτική ορθής χρήσης

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων που βρίσκονται στην ενότητα “Web hosting” του site του δικτύου συνεργατών FOSS Office, αποτελούν υπηρεσίες κοινόχρηστης φιλοξενίας ιστοσελίδων (Shared website hosting), δηλαδή οι πόροι κάθε server που χρησιμοποιείται για τις υπηρεσίες αυτές διαμοιράζονται μεταξύ των websites που φιλοξενούνται σ’ αυτόν. Οι χρήστες αυτών των υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχονται από το δίκτυο συνεργατών μοιράζονται το χώρο στο δίσκο, το bandwidth, την επεξεργαστική ισχύ (CPU) καθώς και τη διαθέσιμη μνήμη (RAM) του server. Οι υπηρεσίες shared hosting που παρέχει το δίκτυο συνεργατών αφορούν την φιλοξενία προσωπικών ή εταιρικών sites, τα οποία χρησιμοποιούν πόρους που δεν ξεπερνούν αυτούς ενός συνηθισμένου site.

Οι υπηρεσίες shared hosting δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία websites με ιδιαίτερα μεγάλη επισκεψιμότητα (portals, blogs, fora, ειδησεογραφικά sites κ.α.), websites με web εφαρμογές με μεγάλες ανάγκες σε πόρους ή μεγάλο αριθμό multimedia αρχείων (εικόνα, ήχο, video) ή websites μεγάλων επιχειρήσεων ή οργανισμών. Οι υπηρεσίες shared hosting δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για file sharing, media (video/audio) streaming, φιλοξενία αρχείων πολυμέσων μεγαλύτερων από 10MB, game servers, αυτόνομα processes, εγκατάσταση εφαρμογών banner exchange, εκτέλεση spiders και daemons ή εφαρμογές bit torrent, track ή client.

Τα πακέτα shared hosting μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία ενός ή περισσότερων sites ανάλογα με τις παροχές του εκάστοτε πακέτου, δεν προορίζονται όμως για μεταπώληση αλλά για τη φιλοξενία των προσωπικών ή εταιρικών sites του πελάτη.
Για την ομαλή και απρόσκοπτη παροχή όλων των υπηρεσιών, αναφορικά με τους πόρους για τους οποίους δεν γίνεται καταγραφή (unmetered storage space, bandwidth, websites, email accounts, ftp accounts και άλλα), επισημαίνεται ότι κανένα από τα websites που φιλοξενούνται σε κάποιο από τα πακέτα shared hosting δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ποσοστό μεγαλύτερο από το 15% των πόρων του server.

Ο πελάτης μπορεί να λαμβάνει αντίγραφα ασφαλείας (backup) των αρχείων ή εφαρμογών που φιλοξενεί στο server, στην συνέχεια όμως θα πρέπει να τα αποθηκεύει τοπικά και να τα διαγράφει από τον server για λόγους ορθολογικής χρήσης τον πόρων αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει τα αντίγραφα, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος mailbox για τους λογαριασμούς αλληλογραφίας (email λογαριασμούς) είναι 1000 MB ανά λογαριασμό. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο της αλληλογραφίας προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία του server και την προστασία των υπολοίπων χρηστών του.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος βάσης δεδομένων είναι 1000MB, ενώ κάθε βάση μπορεί να περιέχει έως 500 πίνακες και κάθε πίνακας μπορεί να περιέχει το πολύ έως 500.000 εγγραφές.

Ο συνολικός αριθμός των inodes του λογαριασμού δείχνει τον αριθμό των αρχείων και φακέλων και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται όλα τα δεδομένα, όπως αρχεία της ιστοσελίδας, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κτλ. Τα inodes αναφέρονται σε κάθε ξεχωριστό αντικείμενο και όχι στο μέγεθος αυτών. Τα όριο ορθής χρήσης εφαρμόζεται ανά λογαριασμό για την αποφυγή κατάχρησης του δίσκου των διακομιστών και είναι 150.000 για τα Basic πακέτα, 200.000 για τα Pro και 300.000 για τα Unlimited.

Σε περίπτωση που κάποιο φιλοξενούμενο site παραβιάζει κάποιους από τους προηγούμενους όρους, ή δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του server ή στα websites άλλων πελατών, το δίκτυο συνεργατών δύναται να περιορίσει τους πόρους του site αυτού σε 10GB χώρο στο δίσκο και 100GB traffic, να απενεργοποιήσει την διαδικασία λήψης αυτόματων αντιγράφων ασφαλείας (ειδικά σε περιπτώσεις κατάχρησης inodes) ή διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του. Σε περίπτωση που η λειτουργία του website αυτού συνεχίσει να παραβιάζει τους όρους χρήσης της υπηρεσίας ή δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του server για αρκετό χρονικό διάστημα, το δίκτυο συνεργατών ενημερώνει τον πελάτη για τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα ή για τη μεταφορά του site του σε VPS ή Dedicated Server ανάλογα με τις ανάγκες φιλοξενίας.